ქერქის საწინააღმდეგო საყელო ყველა ზომის ძაღლისთვის